Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Sz 94/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Opatówek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały przedłużającej od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018 r. czas obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatw...

III SA/Po 954/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 866/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 849/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty za podłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określone w pkt 3 załącznika do uchwały

II GSK 1941/17 - Wyrok NSA z 2017-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Gl 606/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej.

III SA/Lu 422/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sposobu finansowania z budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo
1   < Poprzednie   2