Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 344/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Op 256/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez zezwolenia

II SA/Sz 425/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Po 737/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 2786/16 - Wyrok NSA z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1470/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Łd 448/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II OSK 2700/17 - Wyrok NSA z 2018-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za nieterminowe przekazanie sprawozdania

II SA/Ol 1017/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia

IV SA/Wa 3017/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   < Poprzednie   2   Następne >   3