Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Łd 24/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

I OSK 1964/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1814/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 107/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 243/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi K. S., W. S. na Wojewodę D.

II SA/Lu 283/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Skarga J. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ol 308/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 307/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 205/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2324/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania
1   < Poprzednie   2   Następne >   4