Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Po 736/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Kr 290/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 2599/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego posta...

II SA/Sz 141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 417/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 355/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1250/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego
1   < Poprzednie   2   Następne >   4