Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 113/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SA/Ke 702/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Lu 647/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 647/09

II SA/Gd 326/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1540/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

I SAB/Wa 74/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania pisma z 4 lutego 2010 r.

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   14