Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

I OZ 228/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej pos...

I OZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 428/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zasiłku stałego

I OZ 263/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 37/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 693/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [..] w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinne...

I OZ 752/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   21