Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 41/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1184/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek zażalenia W. S. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16 o odmowie przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16

IV SA/Gl 445/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1355/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1356/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 1708/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1707/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   23