Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 237/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Bd 675/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

IV SA/Gl 1166/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy
1   < Poprzednie   2