Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 116/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 363/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 906/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 2/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 647/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 262/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-14

Wniosek K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

II SA/Ol 951/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 181/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 512/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I OZ 361/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   15