Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 321/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1841/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 387/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

I OZ 211/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...
1   < Poprzednie   2