Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 897/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 870/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytko...

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

II SA/Sz 867/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1388/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 447/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 1201/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 699/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta B. nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   61