Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 255/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 895/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 874/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie odmowy ...

I OZ 1212/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 1219/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania własności nieruchomości

I SA/Wa 1495/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez województwo prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 239/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 448/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   13