Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II SA/Kr 1621/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek J. L. i K. B. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt: II SA/Kr 1621/09

II OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu oku nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 461/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 392/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 760/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 237/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Go 175/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-18

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek

II SA/Po 864/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-29

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S., M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLIII/371/09 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   11