Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 1195/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej [...] na orzeczenie Komisji [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 1067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości
1   < Poprzednie   2