Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III RN 104/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zameldowania Grażyny Sz. z dziećmi na pobyt stały i Piotra M. na pobyt czasowy na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA

II OW 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Wniosek Burmistrza Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między Burmistrzem Gminy S. a Prezydentem Miasta K. i Wójtem Gminy C. w sprawie wydania zaświadczenia o składzie rodziny dla potrzeb świadczeń rodzinnych
1   < Poprzednie   2