Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I ONP 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 558/10 odrzucającego skargę Z. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku st...

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy

I ONP 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie wyłączenia Dyrektora MOPS w Dzierżoniowie od udziału w spraw...

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 75/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonego decyzją z dnia [...], nr [...]

I ONP 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 715/10 oddalającego skargę A. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 376/09

IV SA/Po 253/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt 4/II SA/Po 1085/02

I ONP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwości skargi Z. D. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Wałbrzychu

I ONP 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , sygn. akt (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   10