Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1151/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 482/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 995/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

I OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Bogusława C. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 783/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 626/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Skarga Stanisława W. C. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych

II SA/Ol 259/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

II SAB/Ol 50/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji pierwszej instancji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 337/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   15