Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GZ 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie za skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Op 330/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do kwietnia 2004r. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

I SA/Gd 19/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 rok

I SA/Wr 1019/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2004 r.

I SA/Rz 441/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2005 r.

I SA/Rz 443/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2005 r.

I SA/Łd 1094/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2007 r.

I SA/Go 235/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2005r.

I SA/Kr 1281/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010 r.

III SA/Po 1507/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100