Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 688/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Gl 859/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 822/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji oraz zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 504/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nieleżenie pobrane

I OZ 823/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Sz 924/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz zobowiązania do jego zwrotu

II SA/Sz 766/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej
1   < Poprzednie   2