Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OZ 425/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Czosnów w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

VIII SAB/Wa 54/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I SAB/Wa 594/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SO/Ke 17/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-05

Wniosek M. W. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w K.

II SO/Ke 16/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-01

Wniosek M. M. o ukaranie Komendanta Wojewódzkiego Policji grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek P. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Ke 12/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-03

Wniosek A. K. o ukaranie P. Spółka z o.o. grzywną w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SAB/Ol 70/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SO/Ol 36/09

II SO/Ol 31/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność '[...]' w sprawie informacji publicznej

II OZ 283/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. Nr [...] w przedmiocie zasad przejęcia przez miasto K. obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszech...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   9