Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 2056/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1215/08

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-20

Sprawa ze skargi M. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99

I SA/Kr 681/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi K. Ś., w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn., I SA/Kr 768/04,

I SA/Kr 555/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-10

Sprawa ze skargi J.W., o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie z, dnia 30 stycznia 2010r. sygnatura akt I SA/Kr 1508/07,

I SA/Kr 1261/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-15

skarg 'A' Sp. z o.o. w W., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznych;,

I SA/Kr 325/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 33/11,

I SA/Kr 2057/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 235/13

I SA/Kr 450/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną

I SA/Kr 932/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi K.F., o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tut. Sądu, w sprawie ze skargi K. F. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej Nr [...] do [...] , [...] do [...], -

I SA/Kr 940/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia, zmienia prawomocny wyrok WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 935/09 w ten sposób, że uchyla zaskarżo...
1   < Poprzednie   2   Następne >   3