Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 437/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 755/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Łd 1391/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 473/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami

II SA/Lu 132/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 44/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych

II SA/Łd 1111/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1444/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 847/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   6