Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1410/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 321/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 831/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 500/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 218/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 386/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 449/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.

III SA/Kr 1242/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5