Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 500/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 449/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.

III SA/Kr 1242/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 109/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 81/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 336/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-13

skarg S. B. na decyzje SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.

III SA/Kr 939/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   2   Następne >   4