Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

II OSK 1417/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II SA/Wa 684/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1049/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 2053/09

II OPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1005/14 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 251/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VIII SO/Wa 25/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie przyznania odszkodowania za emigrację i hamowanie postępowania sądowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

IV SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1696/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL

II SAB/Wa 479/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] czerwca 2012 r. o wydanie zaświadczenia według stanu na dzień [...] lipca 2012 r.

II OZ 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie ze zbioru PESEL danych adresowych
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100