Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 115/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

I SA/Wa 192/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku wyrównawczego

II SA/Kr 97/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy społecznej

II SA/Kr 1621/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Gd 1679/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Gd 11/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu wznowieniowym

II SAB/Gd 40/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 2920/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Wr 87/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym

SA/Rz 1481/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Skarga M. P. na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   10