Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Op 38/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SAB/Po 171/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-21

Sprawa ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

I OPP 67/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 303/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1261/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Lu 121/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO w sprawie usług opiekuńczych oraz świadczeń na zaopatrzenie ortopedyczne

II SAB/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SAB/Lu 117/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Sz 165/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   31   Następne >   32