Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 67/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 303/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1261/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OPP 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/18 ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga W.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SO/Po 4/18 z wniosku W.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego

I OPP 14/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 163/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 313/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 315/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 314/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   31   Następne >   32