Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 121/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO w sprawie usług opiekuńczych oraz świadczeń na zaopatrzenie ortopedyczne

II SAB/Sz 165/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji

I OSK 1459/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 48/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

IV SAB/Gl 49/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 61/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SAB/Op 21/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi M. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Rz 12/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi E. Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wznowienia postępowania

I OPP 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 330/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 97/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   32   Następne >   34