Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 832/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 40/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej na podstawie wyroku sądu

II SA/Bk 323/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 280/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych w okresie pobytu w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 350/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Bk 833/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bk 279/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 40/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej na podstawie wyroku sądu

II SA/Bk 924/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz poniesionych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 1404/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odstąpienia od odpłatności za korzystanie z usług w hotelu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   33