Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SAB/Lu 79/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie ochrony wiaduktu kolejowego

II SA/Kr 537/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-12

Sprawa ze skargi E. sp. z o.o. w K. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. znak: [...]

VII SA/Wa 2367/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 865/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi A. N. C. spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w S. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków do gminnej ewidencji zabytków

II SA/Sz 907/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi A. Spółki z o.o. Sp. k. w S. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w S. w przedmiocie włączenia karty ewidencyjnej zabytku i architektury obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

II SA/Sz 904/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi A. Spółki z o.o. Sp. k. w S. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w S. w przedmiocie włączenia karty ewidencyjnej zabytku i architektury obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   35