Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 302/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chorzowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust. 3 i § 1 ust. 5 załącznika nr

II SA/Lu 760/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podziału działki

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

I OSK 2544/12 - Wyrok NSA z 2014-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I OSK 3/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej I .

II SAB/Łd 149/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 2694/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I OSK 2910/12 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 303/13 - Wyrok NSA z 2014-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną za granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   81