Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 619/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Gl 721/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II FZ 1117/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2013 i umorzenia postępowania w sprawie

II FZ 2009/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Lublinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami

II FSK 3746/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Spółdzielni Mieszkaniowej w J. na decyzje SKO w P. , nr [...]; , nr [...], w przedmiocie opłaty za odbiór odpadów komunalnych

II FSK 3054/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier za wrzesień 2010 r.

II FZ 809/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za wrzesień 2010 r.

II FZ 810/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za październik 2010 r.

II FZ 824/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za grudzień 2011 r.
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   68