Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1188/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi E. G. i H. K. na pismo [...] Urzędu Wojewódzkiego znak : [...]

II SA/Gd 128/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi 'A' na decyzje Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 126/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SAB/Po 113/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie naruszeń na nieruchomości Skarbu Państwa

I SAB/Wa 365/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi [...] sp.j. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 648/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi Krajowej [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie daty początkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SO/Lu 4/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Wr 57/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   < Poprzednie   3   Następne >   4