Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1044/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 687/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Po 104/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Po 859/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

skarg M. W. na: 1. decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 98/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi M.K. bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie wykonania decyzji administracyjnej

IV SA/Po 552/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 949/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 83/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niezałatwienia spraw w terminie

IV SA/Po 187/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 515/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie niezałatwienia w prawidłowy sposób wniosków o pomoc
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   38