Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 837/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

II OSK 261/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Wa 643/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 772/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 799/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 454/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie nieuznania pracy za działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych i sztuki ludowej

I SAB/Wa 151/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uznanie za stronę postępowania administracyjnego

II SAB/Ol 193/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Konserwatora Zabytków w E. w przedmiocie umieszczenia reklamy

VII SA/Wa 2250/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

VII SA/Wa 2274/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   36