Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 790/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ----- w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 89/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

III SA/Kr 744/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

skargę W. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego, jako wniesioną z przekroczeniem ustawowego terminu. Postanowienie to zostało skarżącej doręczone w dniu 14 października 2009 r. Pismem , skierowanym do WSA w Krakowie, skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję SKO Uzasadniając swój wniosek...

III SA/Kr 855/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 406/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 467/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-27

Wniosek w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku stałego

IV SA/Wr 142/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia się
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   15