Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 887/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-14

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 379/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1872/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

IV SA/Gl 163/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I OZ 273/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 274/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 510/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Łd 747/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie ograniczenia czasookresu przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 92/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   14