Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 646/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 180/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego;

IV SA/Wr 715/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Lu 761/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , w sprawie II SA/Lu 761/15

I OZ 724/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 515/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu na złożenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I OZ 439/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

I OZ 440/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 478/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   21