Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 714/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ol 250/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu; uchyla zaskarżone postanowienie

I OZ 931/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego posta...

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 457/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 827/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 167/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 975/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   23