Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 946/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 154/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 394/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Skarga na decyzję wniosku pełnomocnika J. F. r. pr. D. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

I OZ 622/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

III SA/Gd 383/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 532/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

I OZ 612/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   15