Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 432/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 433/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 1055/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Go 555/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 949/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia niepieniężnego

II SA/Go 100/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 948/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 947/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 78/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-04

Zażalenie na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SPP/Gd 66/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie
1   < Poprzednie   3   Następne >   4