Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1055/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Go 294/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Gl 433/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 254/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pobranego nienależnie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 993/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie SKO nr [...]

II SA/Go 207/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 697/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...], w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Go 555/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 949/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia niepieniężnego
1   < Poprzednie   3   Następne >   5