Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 838/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie ustalenia opłaty rocznej za zarząd nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 1603/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie scalenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Gl 800/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adicenckiej na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 191/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 191/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 1085/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 747/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-21

skarg R. C. na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 540/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi
1   < Poprzednie   3