Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 350/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] Nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

II SA/Gd 646/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 466/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 839/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-22

Wniosek: M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M. S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   61