Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2572/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 930/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zajęcia nieruchomości i wejścia na nieruchomość w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 930/12

II SA/Gd 660/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gd 858/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 358/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Łd 1083/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Gl 790/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Gd 581/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 208/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   6