Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1490/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1872/09

I OZ 599/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi R. D. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi , nr [...] w przedmiocie uchylenia orzeczenia organu I instancji w części dotyczącej wymierzenia kary dyscyplinarnej i utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczeni...

II SA/Wa 1902/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Bd 1464/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-17

Wniosek w przedmiocie opinii służbowej funkcjonariusza Policji

II SA/Wa 1902/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Wa 1608/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego

I OZ 641/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary nagany

I OZ 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w K. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 131/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Wa 749/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   6