Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 510/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie odmowy powołania do zawodowej służby wojskowej

I OSK 769/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

III SA/Gd 454/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w przedmiocie dodatku specjalnego

II SA/Wa 1272/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...]

II SA/Wa 1461/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych w przedmiocie odmowy wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżurów

IV SA/Wr 92/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przyznania dodatku za klasę pierwszą specjalisty wojskowego

IV SA/Wr 358/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 329/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

Sprawa ze skargi M. A. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 200/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania świadczeń pieniężnych

I OSK 805/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w przedmiocie uposażenia
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   14