Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Bd 308/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-10

Sprawa ze skargi G. G. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 831/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Gl 1052/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w K. z dnia [...]r. nr [...].

IV SA/Wr 470/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OSK 1661/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1658/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

III SA/Kr 384/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie zaświadczenia do rozpoznania Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień

III SA/Kr 699/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi K. K. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 241/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy

IV SA/Wr 288/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   14