Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Po 13/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

IV SAB/Gl 148/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

VI SAB/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

I SAB/Sz 8/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

Sprawa ze skargi T. w przedmiocie bezczynności organu polegającej na nierozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie własne

III SAB/Gd 39/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy

III SAB/Gd 9/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Centrum [...] w przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej

II SAB/Wa 549/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

I SAB/Bd 1/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania.

II SAB/Rz 70/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą

III SAB/Gd 75/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w sprawie wydania zaświadczenia
1   < Poprzednie   3