Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 304/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Wa 624/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Rz 32/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

IV SA/Gl 105/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

III SA/Kr 200/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 447/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 325/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Sz 1224/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 598/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   15