Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II SA/Wr 2220/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia ilości oraz wartości sprzedaży urządzeń podlegających obowiązkowej certyfikacji oraz oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa B

VI SA/Wa 1352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 617/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Ś. w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania o zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

VI SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1353/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 1240/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1434/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1946/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 2500/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno

VI SA/Wa 646/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego
1   < Poprzednie   3   Następne >   5